GX-100 Gaiking & Daiku Maryu "Legend Of Daiku-Maryu"